CENTRAL EUROPEAN HOUSE OF PHOTOGRAPHY WORKSHOPS
ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE
STREDOEURÓPSKY DOM FOTOGRAFIE V BRATISLAVE PRIPRAVUJE


CENTRAL EUROPEAN HOUSE OF PHOTOGRAPHY WORKSHOPS


STAGED PHOTOGRAPHY - CESTA DO STREDU
Lektor: Miro Švolík
Dátum: Máj 2006 (dátum upresníme)
Cena: 2 900 / 1 500 študenti
Miesto: Bratislava
Bližšie info: veronika.pastekova@zoznam.sk mobil: +421 905 127 185

Popis predmetu:

Lektor oboznámi študentov so svojim fotografickým dielom potom budú pod jeho pedagogickým vedením vytvárať svoje fotografie, inšpirované tvorbou Mira Švolíka.

Úlohy:
1. JEDNO TELO JEDNA DUŠA
2. NÁVRAT K PRÍRODE
3. OTVORY A DÍRY

V úlohe č. 1,
budú študenti vytvárať živé fotografické obrazy, s modelmi. Sú tam popreté zákony zemskej príťažlivosti, všetko je možné, člověk môže lietať, chodiť dolu hlavou, atď.
( Viď. Prílohu, foto č. 1986-10 )

V úlohe č. 2,
budeme vytvárať vzťahy medzi človekom, prírodou a mestom spôsobom koláže.
Spojením dvoch fotografií vznikne tretia fotografia, ale úplne v novom význame. Napríklad, zo sútoku dvoch riek ( na pozadí krajiny ) sa stáva ľudská postava, atď.
( Viď. Prílohu, foto č. 1995-05 )

V úlohe č. 3,
budeme pracovať s modelkou v štúdiu. Oboznámime sa so svetlom, ktoré modeluje postavu. Z ľudského tela vytvoríme vizuálny objekt. Pomocou rozostrenia obrazu, vyrezaním otvoru v ňom a doplnením ostrého detailu do otvoru, vzniknú nové, nečakané súvislosti.
( Viď. Prílohu, foto č. 2000-01 )

Každý študent by si mal priniesť so sebou na prvú hodinu dielne svoje fotografické portfólio, aby sa mohol pedagóg oboznámiť s jeho doterajšou prácou.

Študenti môžu pracovať s digitálnou, alebo s analógovou fotografiou, podmienkou je znalosť práce s Photoshopom (základy).

V prípade analógovej fotografie môžu študenti pracovať s fotoaparátom kinofilmového formátu, alebo stredného (6x6 cm). Môžu používať čiernobiely negatív, alebo farebný.

Každý student odovzdá na záver kurzu 3 fotografie, vo formáte 18 x 24 cm, alebo 24 x 30 cm.

Hodnotenie:
Každý študent bude po odovzdaní fotografií, v rámci zadania úloh a po skončení kurzu, ohodnotený v stupnici A, B, C.

ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE

OD DETAILU CEZ ZÁTIŠIE, PORTRÉT AŽ PO KRAJINU
Lektor: Rudolf Lendel
Trvanie: 10. – 12. 3.
17. – 19. 3.
24. – 26. 3.
3. – 5. 4.
10. – 12. 4.
Náplňou kurzu je vysvetliť princíp dobrej fotografie, zdokonalenie technickej zručnosti a invencie poslucháčov v rôznych fotografických žánroch…
Hľadanie zaujímavých pohľadov scenérie mesta a krajiny, s úmyslom neskoršieho dotvorenia výsledného obrazu manipuláciou a montovaním viacerých záberov v PC – počítačová grafika, najnovšie trendy, reklamná fotografia...

Program:
Konzultácia prinesených prác
Historický prehľad vývoja fotografie –ukážky prác svetových fotografov
Základné obrazové prvky –tvar, farba, svetlo
Fotografické techniky –filmy, objektívy a filtre
Fotografia detailu –makrofotografia /motýle, štruktúry/
Zátišie – komponovanie a osvetlenie zátišia v ateliéri, zátišia v exteriéri
Portrét – klasický, štylizovaný, autoportrét a skupinový portrét
Krajina – hľadanie zaujímavých pohľadov scenérie mesta a krajiny,
Fotografovanie mestských scenérií, nočného mesta, fotografovanie vody
Manipulácia s obrazom – retuš, farebná korekcia obrazu, montovanie viacerých záberov v počítači
Konzultácia a výber najlepších fotografií vytvorených počas kurzu
STREDOEURÓPSKY DOM FOTOGRAFIE V BRATISLAVE PRIPRAVUJEŠkola digitálnej fotografie:
Workshopy:
Philippe Sanguenetti -
Kamil Varga- Geometria ľudského tela
Peter Župník -
Alan Hyža – Reportážna fotografia
Judita Csaderová -
Anton Fiala –

Konzultácie portfólií s renomovanými autormi ako napríklad Miroslav Švolík, Lucia Nimcová, pedagógovia Vysokej školy výtvarných umení, školy úžitkového priemyslu a množstvo ďalších našich i zahraničných fotografov...

Všetky informácie nájdete na stránke www.fotofo.sk alebo kontaktujte Veroniku Paštékovú:
Mobil: 0905 127 185
Email: veronika.pastekova@zoznam.skPredošlé workshopy:
-> 2004 <-
-> 2005 <-